Advertisement

متلازمة كورو – الخوف من تقلص الاعضاء التناسلية بالدارجة المغربية

Advertisement

تمهيد

شفنا بزاف ديال الامراض النفسية بحال متلازمة فريجولي و متلازمة كوتار واغلبها كيحضر فيها عامل الخوف، اما تخاف لا توقع ليك شي حاجة ولا تخاف لا يغدرك شي حد ولا تخاف لاتمون، الخ، ولكن اش بان ليك فواحد النوع كيخاف من التقلص ديال العضو التناسلي ديالو، نمشيو للموضوع ونتعرفو على متلازمة كورو ” الخوف من تقلص الاعضاء التناسلية”.

ذات صلة : متلازمة وهم كابجراس Capgras Delusiôn Syndrome بالدارجة المغربية

 تعريف متلازمة كورو

متلازمة كورو هي واحد المرض نفسي كيخلي بنادم يخاف لا يصغار ليه العضو التناسلي ديالو وكيخاف لا يتكمش ليه ويبدى يصغار شوية بشوية حتى يدخل للكرش.

متلازمة كورو حسب اعتقاد المصابين

بنادم لي مريض بمتلازمة كورو عندو واحد الاعتقاد فشكل لدرجة كيحساب ليه بلي ايلا تقلص وصغار ليه العضو التناسلي ديالو راه غادي يموت لذلك كيدير احتياطات (غنهضر عليها من بعد)، هاد متلازمة كورو او لخوف من تقلص العضو التناسلي كاينة عند الناس الآسيويين بالضبط عند الهنود والشينوا وجابون، اغلب هاد ناس كيكونو جاهلين بالبلوغ الفيزيولوجي ومعندهومش معلومات جنسية ثقافية صحيحة لي غاتخليهم يعرفو كيفاش كينمو الجسد ديالهم وعندهم واحد الاعتقاد بلي هاد المرض هو لامارا باش كتعرف راسك غاتموت يعني اينفوا يبدى يصغار و يتقلص العضو التناسلي ديالو راه غادي يموت.

المناطق التي انتشر فيها المرض

كيف قلت ليكم اغلب الناس لي مراض بمتلازمة كورو عايشين فآسيا وهاد المرض كان لغز بالنسبة لعلماء النفس حيت مامتأكدينش من الاصل ديال هاد المرض، حيت كاين لي كيقول بلي هاد المرض هو ميل ثقافي للقلق وكاين لي كيقول بلي هاد المرض كان غير اشاعة فاللول ولكن مع المدة بداو يتيقوها ناس من بعدما تنشرات فآسيا، وبعض الاطباء كيقولو بلي هاد المرض عندو علاقة بأمراض نفسية خرى.

من بعد التشخيص لي داروه لمجموعة من الناس الامريكيين لي كيعانيو من متلازمة كورو لقاو بلي دوك ناس عندهم اضطرابات بحال سكيزوفرينيا واضطراب القلق واضطراب تشوه الجسد على عكس الناس لي كيعانيو من هاد المرض فآسياا لقاو بلي ماعندهم حتى شي مرض من غير متلازمة كورو.

 سبب التسمية بمتلازمة كورو

متلازمة كورو: هاد الاسم ديال “كورو” كاين ف”ثقافة الملايو” وكيعني “رأس السلحفاة”، علاش سماوها متلازمة كورو ؟ سماوها بهاد الاسم نسبة للرأس ديال السلحفاة لي كيخرج وفاش كيشوف شي حد جاي ولا حاس بشي خطر كايدخل راسو تحت القوقعة ومكيبقاش يبان، وهكا كيسحاب لناس بلي القضيب ديالهم غادي يتقلص ويصغار حتى يدخل للكرش كيف كادير السلحفاة لراسها وبالتالي الانسان غيرجع ليه العضو التناسلي ديالو لكرشو وغايموت.

Advertisement

هاد المرض كاين عند الرجال وعند العيالات، الرجال كيخافو لا يتقلص العضو الذكري ديالهم ويبدى يرجع حتى يدخل للكرش والعيالات كيحساب ليهم بلي الحلمات ديالهم غيتقلصو ويرجعو للجسم ديالهم.

كيف قلت ليكم بلي الناس لي كيعانيو من هاد المرض كيحساب ليهم بلي اينفوا يتقلص ويصغار ليهم العضو التناسلي غادين يموتو لذلك خصهم ياخدو احتياطات وميخليوش العضو التناسلي ديالهم يتقلص ويصغار، واحد السيد عندو هاد المرض وكان خايف لا يموت ناض جاب واحد سنسلة فيما يبغي ينعس وفكل ليلة كيربطها مع القضيب ديالو ويجبدها ويربطها مع ناموسية باش القضيب ديالو يتجبد ومايخليهش يصغار، هاد السيد 15 عام وهو كيدير هاد البلان باش مايخليش القضيب ديالو يتكمش ويتقلص..

أسباب وعوامل متلازمة كورو

معظم الدراسات لي داروها العلماء على متلازمة كورو كيقولو بلي العامل الاساسي فهاد المرض هو الخوف والقلق حيت كيخافو لا تقلص الاعضاء التناسلية ديالهم وتشوه.

علاج متلازمة كورو

واش كاين شي علاج لهاد المرض ؟ اه كاينة ادوية كينصحو بيها الاطباء من بينها مضادات القلق ومضادات الذهان والإكتئاب…

باش نصحح الفكرة ديال هاد الناس، خصكم تعرفو بلي انكماش وتقلص الاعضاء التناسلية كيتسبب فيه “الاستمناء” (العادة السرية) علاش ؟ الحاجة اللولة هي فاش كتبقى تجمع الدهون ومكتخليش الدم يوصل ذاخل العضو التناسلي وفاش كاتوقف الشرايين على زيادة الحجم فالغمد الليفي لي مسؤول على الانتصاب بسباب تجمع الندب الغير المرنة.

كيفاش كيوقع هاد تقلص وانكماش العضو التناسلي بسباب العادة السرية ؟ خصكم تعرفو بلي الافراط فممارسة العادة السرية كيقتل بعض الانسجة لي كتكون تحت الجلد فالعضو التناسلي فهاد الحالة كيبداو يتجمعو الدهون وكتبدى تزاد الانسجة الندبية وبالتالي الشرايين مكتبقاش تزيد فالحجم والدم مكيبقاش يوصل وهكا العضو التناسلي كيتقلص، علاش ؟ حنا كنعرفو بلي الجسد كيعيا وفاش كتمارس هاد العادة بزاف الجسم ديالك كيعيا والكبد ديالك مغيبقاش يقدر ينتج هرمون النمو البشري HGH وهاد الهرمون ضروري للأنسجة ديال العضو التناسلي لذلك بنادم لي مبلي بيها يعفي راسو وميبقاش يستغل ديك المقولة ديال جيب ليا شي آية ولا حذيث كيحرمها حنا مكنهضروش فواش حلال ولا حرام كنهضرو فالاضرار ديالها وشنو يقدر يوقع لك من بعد.

Advertisement
شارك المقال لتعم الفائدة :
Recevoir les offres par email